Sesja naukowo-sprawozdawcza w Białymstoku

W trakcie zorganizowanej przez Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku sesji naukowo-sprawozdawczej doktoranci z tego wydziału przedstawili swoje zainteresowania badawcze oraz postępy w pracach.

Jednym z elementów spotkania była też sesja poświęcona Liderowi Nauk Farmaceutycznych, na którą złożyły się trzy wystąpienia: dr Emilii Sokołowskiej, której praca ? zgłoszona właśnie przez Wydział Farmaceutyczny UMB ? zajęła drugie miejsce w zeszłorocznej edycji konkursu, Martyny Ciastek, przedstawicielki firmy Gedeon Richter, wyłącznego partnera projektu, oraz Agnieszki Zamenckiej reprezentującej organizatora ? Wydawnictwo Kwadryga.

Czytaj

Początek prac komisji

Zgłoszone do V edycji Lidera Nauk Farmaceutycznych prace zostały już przekazane do oceny Komisji Konkursowej w czasie jej pierwszego posiedzenia, które odbyło się 26 lutego w siedzibie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Czytaj

Dobre wzorce i doświadczenia

Chodzi bowiem nie tylko o perspektywy badawcze, lecz także o aplikacyjność prac doktorskich jako warunku sine qua non przystąpienia do niego.

O roli aplikacyjności i innowacyjności w rozwoju farmacji, a także o roli Lidera Nauk Farmaceutycznych w promowaniu tych elementów mówi prof. Andrzej Członkowski, jeden z jurorów oceniających prace, w wywiadzie, który ukazał się w listopadowym numerze „Gazety Farmaceutycznej”.

 

Czytaj

Móc przewidzieć przyszłość

Jeśli znamy podstawowe parametry fizykochemiczne, takie jak stała dysocjacja, lipofilowość, możemy z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć zachowanie się cząsteczki w ustroju. A dzięki temu możliwe jest odrzucenie, już na wczesnym etapie badań przesiewowych, związków o niepożądanych cechach – o wartości matematyki dla nowoczesnej i innowacyjnej farmacji opowiada dr Łukasz Kubik, laureat III nagrody w V edycji Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych.

Zapraszamy do lektury wywiadu, zamieszczonego również w najnowszym wydaniu „Gazety Farmaceutycznej” (02/2018)!

Czytaj

Obiecujący kandydat na lek

Od lat w laboratoriach naukowych wielu krajów prowadzi się intensywne badania w kierunku opracowania leku, który mógłby zastąpić protaminę. Temu celowi podporządkowana była również moja praca doktorska. Efektem jest właśnie Dex40-GTMAC3. Badania wykazały, że ten związek ma korzystniejszy profil bezpieczeństwa niż protamina – o swoich naukowych osiągnięciach opowiada dr Emilia Sokołowska, laureatka II nagrody w poprzedniej edycji Lidera Nauk Farmaceutycznych.

Zapraszamy do lektury wywiadu, zamieszczonego również w styczniowym wydaniu „Gazety Farmaceutycznej” (01/2018).

Czytaj