Dlaczego aplikacyjność?

osoba1Dr n. farm. Eliza Wolska, Lider Nauk Farmaceutycznych ? Jestem zaszczycona otrzymaniem tytułu Lidera Nauk Farmaceutycznych. To także satysfakcja jaką daje potwierdzenie przez Komisję Konkursową aplikacyjności przeprowadzonych przeze mnie badań. Trwały siedem lat, a prowadziłam je w Katedrze i Zakładzie Farmacji Stosowanej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Promotorem mojej pracy doktorskiej jest pani profesor Małgorzata Sznitowska. Cyklosporyna jest substancją o działaniu immunosupresyjnym, stosowaną w terapii okulistycznej. W Polsce nie ma zarejestrowanego preparatu z cyklosporyną do oczu, a sporządzane recepturowo roztwory olejowe tej substancji mają wiele ograniczeń i działań niepożądanych. Moja praca badawcza polegała na opracowaniu nowej postaci leku z cyklosporyną, przeznaczonej do podania w postaci kropli do oczu. Wielką niewiadomą, jak zawsze w przypadku badań naukowych, jest to, czy teoria stanie się praktyką. Konkurs Lider Nauk Farmaceutycznych zbliża te dziedziny. Organizatorom Konkursu należą się słowa uznania za ten projekt, który zbliża obszar nauki i przemysłu.

osoba2Dr n. farm. Adam Bucki, Lider Nauk Farmaceutycznych, II nagroda ? Nagroda w konkursie na pracę doktorską, której głównym kryterium jest aplikacyjność badań naukowych, to dla mnie wielka satysfakcja. Ta idea towarzyszyła mojej pracy badawczej przez wiele lat, a jej cel główny to opracowanie nowego leku, stosowanego w terapii schorzeń ośrodkowego układu nerwowego. Aplikacyjny charakter badań to jedno, a wprowadzanie leków na użytek pacjentów, to drugie. Żeby tak było,potrzebne jest szerokie otwarcie dla współpracy nauk farmaceutycznych z przemysłem. Konkurs Lider Nauk Farmaceutycznych jest takim otwarciem. Moja praca doktorska powstała na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM, w Katedrze Chemii Farmaceutycznej. Otrzymując nagrodę chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować panu prof. dr hab. Maciejowi Pawłowskiemu, promotorowi mojej pracy doktorskiej oraz dr Marcinowi Kołaczkowskiemu, za życzliwość i umożliwienie realizacji moich planów naukowych.

osoba3Dr n. farm. Anna Och, Lider Nauk Farmaceutycznych, III nagroda ? Uhonorowanie moich badań w Konkursie Lider Nauk Farmaceutycznych jest dla mnie szczególnie cenne. Celem badań było przybliżenie naukowych poszukiwań do znalezienia nowego, skutecznego leku w terapii białaczek. Nagroda przyznana przez tak autorytatywne jury umacnia mnie w przekonaniu, że był to dobry wybór. Sangwinaryna jest związkiem chemicznym należącym do grupy alkaloidów izochinolidowych, od niedawna zwraca się uwagę na jej przeciwnowotworowe działanie. Celem pracy badawczej było ilościowe i jakościowe oznaczenie zawartości tego związku w wybranych gatunkach roślin. Materiał badawczy pochodził z kolekcji Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, gdzie na Wydziale Farmaceutycznym, w Katedrze i Zakładzie Botani- ki Farmaceutycznej obroniłam moją pracę doktorską. Bardzo serdecznie, dziś, jeszcze raz, odbierając podczas Dnia Polskiej Farmacji przyznaną mi nagrodę, chciałabym podziękować promotorowi mojej rozprawy doktorskiej dr hab. Annie Boguckiej-Kockiej za opiekę naukową.