Komisja rozpoczęła obrady

W siedzibie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Warszawie 11 marca Komisja Konkursowa VI edycji Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych zainaugurowała prace, które niebawem doprowadzą do wyłonienia kolejnych laureatów. Obrady komisji poprowadził, podobnie jak w poprzednich edycjach, prof. dr hab. Janusz Pluta, Prezes PTFarm.

W skład komisji weszli ponadto:

prof. dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

prof. dr hab. Jerzy Pałka, Kierownik Zakładu Chemii Leków Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;

dr Renata Pawlak-Morka, Dyrektor Rozwoju Produktu w Gedeon Richter Polska;

prof. dr hab. Andrzej Członkowski z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Od lewej: prof. Elżbieta Mikiciuk-Olasik, prof. Anna Wiela-Hojeńska, red. Wanda Malinowska

 

Przewodniczący Komisji, prof. Janusz Pluta (z prawej) oraz dr Renata Pawlak-Morka, prof. Andrzej Członkowski i prof. Jerzy Pałka

W bieżącej edycji do grona Jurorów dołączyła, w zastępstwie prof. dr hab. Edmunda Grześkowiaka, prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska, Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

 

Jurorzy ocenią łącznie 16 zgłoszonych rozpraw doktorskich z wydziałów farmaceutycznych. Po dwie rozprawy zgłosiły wydziały farmaceutyczne z Gdańska, Warszawy, Poznania, Krakowa, Lublina, Sosnowca i Białegostoku. Po jednym zgłoszeniu wpłynęło z wydziałów bydgoskiego oraz wrocławskiego.

Osiem spośród zgłoszonych rozpraw poświęconych jest badaniu postaci leku i biofarmacji, cztery to prace farmakologiczne, dwie mają charakter analityczny, a kolejne dwie ? syntetyczny.

Rozstrzygnięcie tej pasjonującej rywalizacji poznamy w czasie XVII Dnia Polskiej Farmacji, 14 maja 2019.