Najlepsi zostali wyłonieni. Kto zwycięzcą?

Konkurs Lider Nauk Farmaceutycznych, organizowany przez Gazetę Farmaceutyczną przy wsparciu firmy Gedeon Richter oraz Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, to projekt wychodzący naprzeciw potrzebom polskiej farmacji. Idee stojące za konkursem można ująć w dwóch słowach: innowacja i aplikacyjność. Innowacja na rzecz rozwoju polskiej farmacji, wspierana przez aplikacyjny charakter badań naukowych, których wyniki, ujęte w formie dysertacji doktorskiej, dają szanse na włączenie w przyszłości do procesu pozyskiwania nowych leków.

Autorów najlepszych prac doktorskich obronionych w latach 2014-2015 na Wydziałach Farmaceutycznych Uniwersytetów Medycznych poznaliśmy podczas obchodów jubileuszowego XV Dnia Polskiej Farmacji, 12 maja w Warszawie. Tymi, których prace nagrodzono okazali się doktoranci z ośrodków akademickich z Poznania, Krakowa, Sosnowca oraz Warszawy.

dpf162od lewej: dr T. Stefański, K. Karcz, dr J. Wróbel, dr M. Popławska, prof. J. Pluta (PTFarm), mgr W. Malinowska (Gazeta Farmaceutyczna), T. Nemeth (Gedeon Richter)

Autor najlepszej z nominowanych do konkursu prac uhonorowany został tytułem Lider Nauk Farmaceutycznych. Został nim dr n. farm. Tomasz Stefański z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, za pracę doktorską pt. Projektowanie, synteza i ocena biologiczna tiopochodnych stilbenu. Oprócz tytułu i dyplomu otrzymał nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych oraz możliwość odbycia stażu w nowoczesnych laboratoriach firmy Gedeon Richter Polska.

II Nagrodę, dyplom oraz 10 tysięcy zł, otrzymał dr n. farm. Tadeusz Karcz reprezentujący Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł pracy doktorskiej: Wykorzystanie modeli komórkowych w analizie potencjalnych ligandów receptorów metabotropowych, na przykładzie receptorów adenozynowych, histaminowych i kannabinoidowych.

III Nagrodę ? dyplom i 5 tysięcy zł ? przyznano dr n. farm. Jagodzie Wróbel ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Tytuł pracy doktorskiej: Effects of selenium compounds on brain metastasis formation (Wpływ związków selenowych na rozwój przerzutów nowotworowych do mózgu).

Doceniając wysoki poziom naukowy Komisja Konkursowa postanowiła ponadto uhonorować Wyróżnieniem Specjalnym dr n. farm. Magdalenę Popławską, reprezentująca Wydział Farmaceutyczny z OML Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, autorkę pracy pt. Opracowanie komplementarnych metod identyfikacji i oznaczania substancji aktywnych farmakologicznie w produktach nielegalnych i sfałszowanych.

dpf163od lewej: prof. L. Zaprutko (UM Poznań), prof. A. Wesołowska (CMUJ), prof. S. Boryczka (SUM), red. E. Dux-Prabucka (Gazeta Farmaceutyczna), prof. J. Pluta (PTFarm), mgr W. Malinowska (Gazeta Farmaceutyczna), T. Nemeth (Gedeon Richter)

Uczelniom Medycznym, w których powstały nagrodzone prace tradycyjnie przyznano, w uznaniu wybitnych efektów kształcenia, medale Scientia Nobilitat. Złoty medal odebrał dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. Lucjusz Zaprutko, srebrny – prof. Anna Wesołowska, prodziekan Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, brązowy – prof. Stanisław Boryczka, dziekan Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Laureatom nagrody oraz dyplomy wręczali: prezes Gedeon Richter Tomasz Németh oraz prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, prof. Janusz Pluta. Obaj podkreślali korzyści płynące ze współpracy nauki z nowoczesnym przemysłem. Ponadto prof. Janusz Pluta wskazał na wysoki i wyrównany poziom prac pod względem ich wartości naukowej. O nagrodach decydował przede wszystkim wspomniany wyżej aspekt aplikacyjności.

Uczestników III edycji konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych oceniła Komisja Konkursowa, w składzie:

  • prof. Janusz Pluta, prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, przewodniczący Komisji
  • prof. Elżbieta Mikiciuk-Olasik, dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek Komisji
  • prof. Jerzy Pałka, prodziekan ds. studenckich Wydziału Farmaceutycznego z OML Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, członek Komisji
  • prof. Edmund Grześkowiak, prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, członek Komisji
  • prof. Andrzej Członkowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, członek Komisji
  • dr Paweł Rakowski, kierownik Działu Medycznego Gedeon Richter

dfp16