Miesięcznik informacyjno-naukowy dla farmaceutów i lekarzy nieprzerwanie od 1992 roku, dostępny tylko w prenumeracie. Zamieszcza najnowsze informacje na temat funkcjonowania branży: aptek, hurtowni i firm produkujących leki.

Pismo stawia na naukę, widząc właśnie w nauce klucz do sukcesu przemysłu farmaceutycznego. Mocną stroną magazynu są doniesienia m.in. na temat niepożądanych działań leków oraz artykuły naukowe i opracowania z wiodących zagranicznych magazynów medycznych, traktujące o lekach i badaniach klinicznych.

Zachęceniu młodych, obecnych i przyszłych farmaceutów, do zaangażowania się w naukę, wyłonieniu najlepszych adeptów Wydziałów Farmaceutycznych Uniwersytetów Medycznych kraju, jak również zwróceniu uwagi, iż nie ma nauki bez przemysłu i przemysłu bez nauki – ma służyć Konkurs na Lidera Nauk Farmaceutycznych. Zachęcamy do rywalizacji!