Lider Nauk Farmaceutycznych IV edycja
Konkurs na prace doktorskie obronione w latach 2015-2016

Lider Nauk Farmaceutycznych
dr n. farm. Berenika Szczęśniak-Sięga, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, za pracę pt. Synteza i właściwości nowych pochodnych 1,2-benzotiazyny jako potencjalnych leków wielocelowych o działaniu chemoprewencyjnym i przeciwbólowym

II Nagroda
dr n. farm. Emilia Sokołowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
za pracę pt. Farmakologiczne badania zmodyfikowanych kationowo polimerów dekstranowych przywracających prawidłową krzepliwość krwi po podaniu heparyny niefrakcjonalnej szczurom i myszom.

III Nagroda
dr n. farm. Łukasz Kubik, Gdański Uniwersytet Medyczny w Katowicach
za pracę pt. Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i retencją chromotograficzną związków dysocjujących.


 

Lider Nauk Farmaceutycznych III edycja
Konkurs na prace doktorskie obronione w latach 2014-2015

Lider Nauk Farmaceutycznych
dr n. farm. Tomasz Stefański, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
za pracę pt. Projektowanie, synteza i ocena biologiczna tiopochodnych stilbenu

II Nagroda
dr n. farm. Tadeusz Karcz, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
za pracę pt. Wykorzystanie modeli komórkowych w analizie potencjalnych ligandów receptorów metabotropowych, na przykładzie receptorów adenozynowych, histaminowych i kannabinoidowych

III Nagroda
dr n. farm. Jagoda Wróbel, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
za pracę pt. Effects of selenium compounds on brain metastasis formation (Wpływ związków selenowych na rozwój przerzutów nowotworowych do mózgu)

Wyróżnienie Specjalne
dr n. farm. Magdalena Popławska, Warszawski Uniwersytet Medyczny
za pracę pt. Opracowanie komplementarnych metod identyfikacji i oznaczania substancji aktywnych farmakologicznie w produktach nielegalnych i sfałszowanych

Relacja z wręczenia nagród podczas XV Dnia Polskiej Farmacji. Czytaj tutaj

 


 

Lider Nauk Farmaceutycznych II edycja
Konkurs na prace doktorskie obronione w latach 2013-2014

Lider Nauk Farmaceutycznych
dr n. farm. Eliza Wolska, Gdański Uniwersytet Medyczny
za pracę pt. Zawiesina mikrosfer lipidowych (SLM), jako nowa postać leku do oka z cyklosporyną

II Nagroda
dr n. farm. Adam Bucki, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
za pracę pt. Modelowanie molekularne receptora dopaminergicznego typu D1 w oparciu o oddziaływania ze związkami o aktywności psychotropowej

III Nagroda
dr n. farm. Anna Och, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
za pracę pt. Zastosowanie metod chromatograficznych do oznaczania zawartości sangwinaryny w wybranych gatunkach roślinnych oraz badanie jej wpływu na ekspresję genów związanych z procesem apoptozy

Dlaczego aplikacyjność? Laureaci o swoich wyborach naukowych. Czytaj tutaj

Relacja z wręczenia nagród podczas XIV Dnia Polskiej Farmacji. Czytaj tutaj


 

Lider Nauk Farmaceutycznych I edycja
Konkurs na prace doktorskie obronione w latach 2012-2013

Lider Nauk Farmaceutycznych
dr n. farm. Adam Kokotkiewicz, Gdański Uniwersytet Medyczny
za pracę pt. Wybrane aspekty biotechnologicznego otrzymywania zespołu bioflawonoidów oraz ksantonów w kulturach in vitro roślin z rodzaju Cyclopia

II Nagroda
dr n. farm. Anna Czajkowska-Kośnik, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
za pracę pt. Ocena biofarmaceutyczna samoemulgujących układów lipidowych jako nośników leków do oczu

III Nagroda
dr n. farm. Agnieszka Gunia Krzyżak, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
za pracę pt. Struktura a aktywność przeciwdrgawkowa w grupie pochodnych aminoalkanoli

Nagroda Specjalna
dr n. farm. Monika Morąg, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
za pracę pt. Ocena właściwości kosmetycznych ekstraktu z liści sierpika pięciolistnego w pielęgnacji skóry z przebarwieniami

Laureaci stażu naukowego w laboratoriach Gedeon Richter:

dr n.farm. Adam Kokotkiewicz

dr n.farm. Monika Morąg

Rozmowa z dr. n. farm. A. Kokotkiewiczem. Czytaj tutaj

Rozmowa z dr n. farm. Anną Czjkowską-Kośnik. Czytaj tutaj

Rozmowa z dr n. farm. Moniką Morąg. Czytaj tutaj

Relacja z wręczenia nagród podczas XIII Dnia Polskiej Farmacji. Czytaj tutaj