Na rozwój kraju największy wpływ ma rozwój nauk i aktywność obywateli. Nowoczesna medycyna i farmacja, nowe technologie produkcji, opracowywanie rozwiązań dla spraw uznawanych przez lata za nierozwiązywalne, a nawet nowe trendy w sztuce – to nieliczne przykłady efektów, jakie w skali społeczeństwa może przynieść promowanie nauki.

Lider Nauk Farmaceutycznych – Konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną na Wydziale Farmaceutycznym jednego z dziesięciu polskich Uniwersytetów Medycznych, zainicjowany w październiku 2013 r. spotkaniem z doktorantami i studentami Wydziału Farmaceutycznego poznańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Celem Konkursu jest popularyzacja wśród naukowców zajmujących się farmacją pracy przy takich opracowaniach naukowych, których wynikiem finalnym jest efektywna współpraca z przemysłem. Organizatorom i patronom konkursu zależy na wyłonieniu spośród nadesłanych prac doktorskich tych najlepszych, charakteryzujących się elementem aplikacyjności, które rokują, iż po pozytywnym przejściu koniecznych badań, można je będzie wykorzystać przy wytwarzaniu nowych molekuł, cząsteczek, nowych substancji aktywnych lub nowych form podania. Stąd credo Konkursu – Stawiam na naukę.

W skład Komisji Konkursowej wchodzą uznani polscy naukowcy i dydaktycy. Uczelnie, których adepci zostaną uhonorowani, otrzymają medale Scientia Nobilitat. Autor najlepszej pracy doktorskiej – tytuł Lidera Nauk Farmaceutycznych, nagrodę pieniężną i możliwość odbycia stażu w renomowanym laboratorium firmy Gedeon Richter.

Temu ambitnemu przedsięwzięciu patronują prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Organizatorem konkursu jest Gazeta Farmaceutyczna, współorganizatorem Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, a wyłącznym partnerem firma Gedeon Richter.

Ponadto, Konkurs wpisuje się w założenia Polityki Naukowej Państwa „Budujemy na wiedzy”, zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 96 poz. 615).

Trwa VI edycja Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych na najlepsze prace doktorskie obronione w latach 2017 i 2018. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi tradycyjnie podczas obchodów Dnia Polskiej Farmacji, w połowie maja 2019 roku. Termin nadsyłania prac i pozostałych wymaganych dokumentów upływa 8 lutego 2019 roku.

 logo2edycja