W Konkursie udział biorą Wydziały Farmaceutyczne uczelni medycznych z całej Polski. Są wśród nich wiodące ośrodki naukowe w naszym kraju. Idea Lidera Nauk Farmaceutycznych spotkała się z ciepłym przyjęciem w kręgach akademickich.

Przedstawiciele uczelnianych władz podkreślają jak ważna jest współpraca i wsparcie udzielane badaczom przez przemysł farmaceutyczny, a także fakt, że młodzi naukowcy mogą skonfrontować swoje badania z rzeczywistymi potrzebami rynku.

Wzajemna zależność nauki i przemysłu jest oczywistością, ale Konkurs wydaje się być nowym sposobem komunikacji między tymi środowiskami.

Kliknij tutaj, aby uzyskać kontakt do Uniwersytetów.

 

loga_uczelni_20130824