Po raz czwarty zostali nagrodzeni ci, którzy „Stawiają na naukę”

Lider Nauk Farmaceutycznych, konkurs na najlepsze prace doktorskie zawierające element aplikacyjności, wpisuje się w ideę działań na rzecz przyszłości polskiej farmacji. Podczas XVI Dnia Polskiej Farmacji poznaliśmy laureatów IV edycji. Główny laur został przyznany dr Berenice Szczęśniak-Sięga, reprezentującej Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Znamy Lidera Nauk Farmaceutycznych IV edycji!
Konkurs, organizowany przez Gazetę Farmaceutyczną w partnerstwie z firmą Gedeon Richter i Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym, adresowany jest do doktorów nauk farmaceutycznych, podejmujących prace badawcze o charakterze aplikacyjnym, a jego celem jest promowanie nowych patentów i innowacyjnych rozwiązań, które mogą mieć praktyczne zastosowanie. Niejeden z laureatów dotychczasowych edycji ma już na swoim koncie osiągnięcia naukowe budzące szacunek.

Tegoroczna, czwarta edycja konkursu jest wyjątkowa – powiedział, tuż przed ogłoszeniem wyników, prof. dr hab. Janusz Pluta, prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i przewodniczący Komisji Konkursowej – raz, ze względu na bardzo wysoki poziom prac doktorskich, a dwa z uwagi na wysoki poziom aparatury diagnostycznej, jaką mieli do dyspozycji młodzi naukowcy. Bo mimo że tyle mówimy o niedoinwestowaniu naszej nauki, i niewątpliwie daleko nam do tej nowoczesnej diagnostyki i metodyki, jaką dysponuje wiele zagranicznych uczelni, to możemy zaobserwować spory postęp w rozwoju naszej bazy naukowej.

125 lat temu pewien młody człowiek spieniężył cały dobytek, by podążyć za swoją pasją – farmacją. Wierzył bowiem, że jest możliwe stworzenie lepszych, skuteczniejszych leków – odniósł się do początków firmy dyrektor generalny Gedeon Richter Polska Tomasz Némethmam szczerą nadzieję, że wśród młodych naukowców, laureatów konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych, są ci, którym już niedługo będziemy zawdzięczać nowe odkrycia i leki – dodał.

Pierwszą nagrodę i tytuł honorowy Lidera Nauk Farmaceutycznych otrzymała dr n. farm. Berenika Szczęśniak-Sięga za pracę „Synteza i właściwości nowych pochodnych 1,2 – benzotiazyny jako potencjalnych leków wielocelowych o działaniu chemoprewencyjnym i przeciwbólowym”, z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Temat mojej pracy to kontynuacja badań, prowadzonych w naszej placówce. Te badania, dotyczące syntezy nowych związków, niewątpliwie rozbudziły moje zainteresowania. Myślę, że każdy młody naukowiec ma ambicje, żeby zrobić coś pożytecznego, dokonać jakiegoś wynalazku na miarę Nagrody Nobla. Ja postanowiłam zająć się związkami, które mogłyby się przyczynić do ulżenia chorym cierpiącym na nowotwory. Nowotwory to schorzenia, które szczególnie interesują naukowców, bo, choć wciąż pojawiają się nowe leki, nowe terapie, to one wciąż stanowią dla nauki ogromne wyzwanie. A te związki, badane przeze mnie, mają ogromny potencjał – podkreśliła laureatka.

Drugą nagrodę otrzymała dr n. farm. Emilia Sokołowska, za pracę „Farmakologiczne badania zmodyfikowanych kationowo polimerów dekstranowych, przywracających prawidłową krzepliwość krwi po podaniu heparyny niefrakcjonowanej szczurom i myszom”, z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W zagadnieniach, będących tematem mojej pracy, siedzę już kilka lat. Zaczęło się od tego, że chemicy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Zespołu Nanotechnologii, Polimerów i Biomateriałów, potrzebowali badaczy i zwrócili się do nas, do Zakładu Farmakodynamiki. Tak zawiązała się współpraca, która mnie całkowicie wciągnęła. Od początku miałam przyjemność i szczęście pracować ze wspaniałymi ludźmi, którzy nauczyli mnie, jak pisać, pracować, rozwiązywać problemy.

Trzecia nagroda przyznana została dr. n. farm. Łukaszowi Kubikowi z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za pracę „Modelowanie zależności pomiędzy retencją chromatograficzną a strukturą związków dysocjujących”. Jednym z praktycznych aspektów mojej pracy jest idea, że jeśli można przewidzieć, jak będą się zachowywać dysocjujące związki chemiczne, w tym leki,
w chromatograficznej metodzie analitycznej, to wówczas można próbować przewidywać ich zachowanie w ludzkim organizmie
– powiedział laureat.

Wydziały Farmaceutyczne właściwe dla laureatów zostały uhonorowane, w uznaniu sukcesów dydaktycznych, medalami Scientia Nobilitat, które odebrali: prof. dr hab. n. farm. Halina Grajeta, dziekan wydziału wrocławskiego, dr hab. n. farm. Wojciech Miltyk, dziekan wydziału białostockiego oraz dr Łukasz Kubik, w imieniu władz wydziału gdańskiego.

Dzień Polskiej Farmacji już po raz szesnasty!
Tegoroczny Dzień, jak i poprzednie, został zorganizowany przez Gazetę Farmaceutyczną. Partnerem była Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”, a mottem przewodnim hasło: „Rynek farmaceutyczny w przededniu zmian: kto zyska, kto straci?”.
W maju bieżącego roku mija 25 lat, odkąd został oddany do druku pierwszy numer Gazety Farmaceutycznej, pisma, które niezmiennie towarzyszy rynkowi, obiektywnie pokazując jego zalety i wady, prezentując nowości ze świata nauki, informując, edukując, radząc. Gratulacje
i kwiaty z tytułu jubileuszu na ręce red. naczelnej Ewy Dux-Prabuckiej złożyła w imieniu środowiska aptekarskiego Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Wielki Edukator
W trakcie Dnia nastąpiło wręczenie dyplomów tym, którzy na przestrzeni lat angażowali się w proces rozwoju polskiej farmacji. „Wielkim Edukatorem” została firma Gedeon Richter Polska. Doceniona została tym samym działalność na rzecz inspirowania studentów farmacji do „Stawiania na naukę” i podejmowania kariery naukowej, czego przejawem jest partnerstwo przy konkursie Lider Nauk Farmaceutycznych. Dyplom odebrał dyrektor generalny Tomasz Nemeth.