REGULAMIN STRONY

§ 1

Informacje ogólne

1. Właścicielem strony www.lidernaukfarmaceutycznych.pl [strona internetowa] jest Wydawnictwo Kwadryga Sp. z o.o. z siedzibą, ul. Instalatorów 7 B, 02-237 Warszawa posiadającą NIP: 521-22-64-315, Regon: 012627907 zarejestrowana pod numerem KRS: 180590 Wysokość kapitału zakładowego: 100.000 (PLN) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Operatorem strony internetowej www.lidernaukfarmaceutycznych.pl jest właściciel.

3. Strona przeznaczona jest przez właściciela do informowania o prowadzonym przez niego Konkursie ?Lider Nauk Farmaceutycznych?.

§ 2

Odpowiedzialność za treść

1. Właściciel odpowiada za treści własne zamieszczone na stronie.

2. Informacje zamieszczane przez właściciela na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże właściciel nie udziela gwarancji prawidłowości, aktualności, kompletności i stałej dostępności strony. Właściciel udziela wiążących informacji, lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji bezpośredniej.

3. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator. Właściciel zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli użytkownik,  korzystając z linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści wydają się użytkownikowi wątpliwe. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na stronie właściciela.

4. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści. Za te różnice nie odpowiada operator strony.

§ 3

Prawa autorskie

 

1. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów konkursu).

a. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

b. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela. W przypadku stwierdzenia że użytkownik narusza regulamin, właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

§ 4

Polityka prywatności

1. Wydawnictwo Kwadryga jest wyłącznym właścicielem wszelkich informacji zgromadzonych na stronie internetowej www.lidernaukfarmaceutycznych.pl lub za jej pośrednictwem wygenerowanych. Firma deklaruje, iż nie zamierza zgromadzonych informacji sprzedawać, wydzierżawiać ani udostępniać osobom trzecim.

2. Internauci korzystający z niniejszej strony internetowej pozostają anonimowi zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w takim znaczeniu, iż nie jest możliwa jednoznaczna identyfikacja osobowa korzystającego z zawartości strony internetowej www.lidernaukfarmaceutycznych.pl Firma za pośrednictwem strony internetowej www.lidernaukfarmaceutycznych.plnie wymaga wprowadzania żadnych danych osobowych.

3. Pliki ?cookies? to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez stronę internetową www.lidernaukfarmaceutycznych.pl i zapisywane na komputerze korzystającego ze strony (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Nie używamy plików ?cookies? do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail. Strona internetowa www.lidernaukfarmaceutycznych.pl wykorzystuje pliki ?cookies? w celu rozpoznawania osobistych upodobań z niej korzystającego.
Więcej o plikach ?cookies? przeczytaj tutaj (link do całej strony o ?cookies?).Wyłączenie plików ?cookies? może spowodować problemy techniczne w korzystaniu ze strony www.lidernaukfarmaceutycznych.pl.

4. Wszystkie dane o korzystających ze strony internetowej www.lidernaukfarmaceutycznych.pl w postaci plików ?cookies? są przechowywane i przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami polskiego prawa.

5. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności, o czym niezwłocznie poinformuje użytkowników.