Sesja naukowo-sprawozdawcza w Białymstoku

Doktoranci Wydziału Farmaceutycznego z OML Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku spotkali się 28 lutego 2018 na sesji naukowo-sprawozdawczej, by zaprezentować podejmowane przez siebie problemy badawcze i przedstawić postęp prac.

Jednym z elementów sesji, prowadzonej przez prof. dr hab. Małgorzatę Brzóskę, Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym, były też wystąpienia związane
z Liderem Nauk Farmaceutycznych, których celem było zachęcenie młodych naukowców do dalszych wysiłków badawczych, szczególnie tych nakierowanych na innowacyjność i aplikacyjność rozwiązań, przekonanie o wartości nowoczesnej nauki, a także zachęcenie do udziału w konkursie Lider Nauk Farmaceutycznych, któremu przyświecają powyższe idee.

O swoim udziale w poprzedniej edycji Konkursu opowiedziała dr Emilia Sokołowska, laureatka II miejsca i jednocześnie absolwentka białostockiego Wydziału Farmaceutycznego. Dr Sokołowska mówiła też o satysfakcji, jaką daje wyróżnienie w konkursie, będące dowodem uznania za lata ciężkiej pracy. Podkreśliła też rolę konkursu w promowaniu innowacyjnej nauki oraz szanse, jakie się z nim wiążą.  Wyraziła także uznanie i wdzięczność dla dra hab. Andrzeja Mogielnickiego, opiekuna naukowego jej doktoratu i przewodnika po skomplikowanym świecie nowoczesnej farmacji.

Na wagę pracy nad doktoratem w kontekście rozwoju osobistego i doskonalenia własnych umiejętności wskazała z kolei Martyna Ciastek, absolwentka kierunku farmaceutycznego i jednocześnie przedstawiciel firmy Gedeon Richter, będącej wyłącznym partnerem konkursu. Z ramienia Organizatora ? Wydawnictwa Kwadryga ? wystąpiła Agnieszka Zamencka, przedstawiając krótko najważniejsze informacje na temat Lidera Nauk Farmaceutycznych: cele, idee i aktualności związane z obecną edycją.

Mamy nadzieję, że obecni doktoranci z Wydziału Farmaceutycznego UMB ? tak jak ich poprzednicy ? będą chętnie korzystać z szans, jakie daje nasz konkursu!

Od lewej: Agnieszka Zamencka, prof. Andrzej Mogielnicki, Martyna Ciastek oraz dr Emilia Sokołowska.