W poszukiwaniu najlepszych rozwiązań

O złożoności farmacji jako dyscypliny łatwo przekonać się choćby dzięki programom studiów na wydziałach farmaceutycznych. Chemia i wiele jej subdyscyplin (np. chemia organiczna i analityczna), biologia molekularna, biofizyka, fizjologia, biologia molekularna i mikrobiologia, elementy prawa ? to tylko niektóre z przedmiotów zgłębianych przez tamtejszych studentów.

Nic zatem dziwnego, że w poszukiwaniu nowych metod leczenia najgroźniejszych współcześnie chorób, farmaceuci korzystają z osiągnięć nauk pokrewnych, takich jak na przykład biotechnologia, a leki biologiczne stanowią coraz istotniejszy segment rynku farmaceutycznego[1].  To właśnie w biotechnologii polskie władze upatrują szansy na nowe i innowacyjne leki dla pacjentów dotkniętych chorobami nowotworowymi, o czym świadczą plany utworzenia Instytutu Biotechnologii Medycznej.

Problemem dla chorych nie zawsze jest jednak brak odpowiednio skutecznego leku. Na przykład w przypadku niedrobnokomórkowego raka płuca największym zagrożeniem dla życia pacjenta jest obecnie brak odpowiednich metod wczesnego wykrywania. W ich poszukiwanie zaangażowała się dr Agnieszka Klupczyńska z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, próbując wytypować skuteczne, świadczące o chorobie już we wczesnym jej etapie markery w postaci ?zmian w poziomach metabolitów i białek we krwi pacjentów z rakiem płuca[2]?.

Do skutecznej obrony przed zagrożeniami związanymi z najgroźniejszymi współczesnymi chorobami potrzeba więc kompleksowych i wielodziedzinowych badań, korzystających z najnowszych osiągnięć rozwoju technologicznego. Badania takie to nie tylko szansa na naukowy sukces w postaci ? jak w przypadku dr Klupczyńskiej ? wielu publikacji, uznania środowiska naukowego oraz I miejsca w V edycji Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych. To także klucz do rozwoju innowacyjnej farmacji.

Promowanie i docenianie badaczy, którzy za cel obrali sobie ten właśnie rozwój, jest niezmiennie celem Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych, w ramach którego już po raz szósty wybrana zostanie najbardziej innowacyjna i obiecująca pod kątem przyszłego wdrożenia wyników praca doktorska z dziedziny farmacji. Tym razem wydziały farmaceutyczne zgłaszać mogą doktoraty obronione w latach 2017?2018. Termin zgłoszeń upływa 8 lutego 2019. Na laureatów czekają nagrody finansowe, a na zdobywcę pierwszego miejsca ? również tytuł Lider Nauk Farmaceutycznych oraz staż w laboratoriach Gedeon Richter Polska.

W VI edycji udział wziąć mogą nie tylko magistrowie farmacji, ale też absolwenci innych kierunków, jeśli oczywiście swój doktorat obronili na wydziale farmaceutycznym w latach określonych w regulaminie.

Organizatorem konkursu jest ?Gazeta Farmaceutyczna?, a wyłącznym partnerem ? firma Gedeon Richter Polska.

Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.

Polecamy także:

  • facebook.com/LiderNaukFarmaceutycznych/
  • facebook.com/GazetaFarmaceutyczna/

[1]     http://www.pharmtech.com/changing-industry-brings-new-challenges-also-opportunities [dostęp: 23.11.2018]

[2]    W poszukiwaniu metody wczesnego wykrywania? wywiad z dr A. Klupczyńską przeprowadzony przez
E. Ostrowską, ?Gazeta Farmaceutyczna? 11/2018, s. 16.