Znamy kolejnych Liderów!

Ogłoszeniem wyników w trakcie organizowanej po raz osiemnasty branżowej konferencji Dzień Polskiej Farmacji zakończyła się VI edycja zmagań w ramach Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych. Poznaliśmy w ten sposób nazwiska kolejnej zwycięskiej trójki, do której w tym roku należą: dr Witold Brniak (I nagroda), dr Ilona Zaręba (II nagroda) oraz dr Katarzyna Klimek (III nagroda).

Tak jak w poprzednich edycjach, w ocenie zgłoszonych rozpraw Komisja Konkursowa brała pod uwagę nienaganność metodologiczną i naukową, w połączeniu z innowacyjnością oraz potencjałem komercjalizacyjnym zaprezentowanych w pracy wyników. Ponieważ wszystkie zgłoszone dysertacje spełniały tym wymogom, o wyborze najlepszych decydowały bardzo niewielkie różnice punktowe. Wyraźnie świadczy o tym fakt, że poza najlepszą trójką Komisja Konkursowa wyróżniła siedem prac, które zdobyły bardzo wysoką ocenę, choć nie zmieściły się na podium.

Laureatami zostali natomiast:

dr n. farm. Witold Brniak z Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, który za swoją za swoją rozprawę poświęconą metodom wytwarzania i oceny leków w formie tabletek rozpuszczalnych w jamie ustnej (Wybrane aspekty wytwarzania i oceny jakości tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej) otrzymał pierwsze miejsce i tym samym tytuł Lidera Nauk Farmaceutycznych, staż naukowy w laboratoriach Gedeon Richter oraz 15 tys. złotych.

Praca dra Witolda Brniaka jest niezwykle wartościowa, ponieważ w Polsce nie ma żadnego zarejestrowanego leku w takiej formie, zawierającego ibuprofen, ketoprofen ani prednizolon. Podjęte zagadnienie wychodzi naprzeciw licznej grupie pacjentów, która ma problemu z połykaniem tabletek zawierających te substancje. W badaniach i doświadczeniach, które wymagały ogromnej pracochłonności, wykorzystano aparat własnej konstrukcji, dobrze odtwarzający warunki panujące w ludzkiej jamie ustnej i pozwalający na bardzo precyzyjne pomiary. Dzięki temu aparat ten może być bardzo pomocny zarówno w dalszej pracy naukowej, jak i w pracach badawczo-rozwojowych nad lekami w formie ODT.

dr n. farm. Ilona Zaręba z Wydziału Farmaceutycznego z OML Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, autorka rozprawy przedstawiającej zarys obiecującego, nowatorskiego sposobu terapii raka piersi (Wpływ dostępności proliny na proces POX-zależnej apoptozy/autofagii w komórkach raka piersi MCF-7), której przyznano miejsce drugie i nagrodę finansową w wysokości 10 tys. złotych.

Autorka opracowała nowe sekwencje wyciszające ekspresję specyficznych białek występujących w komórkach raka piersi, a poprzez wykorzystanie technik biologii molekularnej, wskazała na nowy kierunek poszukiwania molekularnych celów eksperymentalnej farmakoterapii przeciwnowotworowej. Zastosowała przy tym bardzo nowoczesne, różnorodne i złożone metody badań.

dr n. farm. Katarzyna Klimek z Wydziału Farmaceutycznego z OAM Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, której doktorat przedstawia nowy sposób wytwarzania syntetycznego rusztowania kostnego (Nowa metoda wytwarzania biokompatybilnego ceramiczno-polimerowego rusztowania kostnego dla medycyny regeneracyjnej). Za swoje osiągnięcia autorka otrzymała III miejsce i nagrodę w wysokości 5 tys. zł.

Praca stanowi propozycję nowej metody wytwarzania biokompatybilnego materiału kościozastępczego, otrzymywanego według oryginalnej procedury. Opracowany materiał wykazuje bardzo dobre właściwości fizykochemiczne, mechaniczne oraz biologiczne, co nie udało się w dotychczasowych, podobnych badaniach. Dzięki temu może być niezwykle przydatny do wykonywania biokompatybilnych implantów kostnych, które stanowią alternatywną dla medycyny regeneracyjnej strategię w leczeniu defektów kostnych.

Wydziały reprezentowane przez laureatów otrzymały z kolei honorowe medale Scientia Nobilitat: Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego — złoty, Wydział Farmaceutyczny z OML Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku — srebrny, a Wydział Farmaceutycznych z OAM Uniwersytetu Medycznego w Lublinie — brązowy.

Medal złoty odebrał prof. Jacek Sapa, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękując za wyróżnienie, prof. Sapa pogratulował wszystkim uczestnikom i laureatom VI edycji Lidera Nauk Farmaceutycznych, wyraził też uznanie dla wszystkich młodych naukowców, którzy z sukcesem bronią swoich rozpraw doktorskich. Medal srebrny odebrał w imieniu Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UMB prof. dr hab. Jerzy Pałka, promotor rozprawy doktorskiej dr Ilony Zaręby. Medal brązowy wręczono prof. dr hab. Ewie Poleszak, Prodziekanowi Wydziału Farmaceutycznego UML oraz prof. dr hab. Grażynie Ginalskiej, promotorowi rozprawy dr Katarzyny Klimek.

Po raz kolejni nagrodzeni zostali naukowcy, którzy mają ambicję, by ich osiągnięcia naukowe znalazły zastosowanie w praktyce. Dzięki temu, jak zauważył dr Witold Brniak, mogą przysłużyć się pacjentom i pomóc w codziennych zmaganiach z różnorakimi dolegliwościami.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów naukowych!